ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཞི་ཡིས་ཀོ་རི་ཡ་གཉིས་གྲོས་མོལ་ཡོང་ཐབས་བྱེད་འདོད་ཡོད་ལུགས་བརྗོད་བ།


རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་ནས་་སྲིད་འཛིན་གསར་པ་ཞི་ཅིང་ཕིང་གིས་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་སྲིད་འཛིན་གསར་པ་ དང་ཞལ་པར་བརྒྱུད་བཀའ་མོལ་ཞིག་གི་སྐབས་སུ་ རྒྱ་ནག་གི་ངོས་ནས་ལྷོ་བྱང་ཀོ་རི་ཡ་གཉིས་གྲོས་མོལ་ཡོང་ཐབས་བྱེད་འདོད་ཡོད་པ་གསུངས་པ་རེད་ཅེས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བའི་སྐོར་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG