ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༣

རྒྱ་ནག་གིས་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཚོར་དྲག་གནོན་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།


༄༅།། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོ་བཞག་གནང་བའི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཅིག་གིས་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བ་དེར་འཁོད་པ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་པ་དང་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཚོར་དྲག་གནོན་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ནི་ཧང་སང་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དེ་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་ཡོངས་སུ་འགལ་བ་ཞིག་རེད་ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱའི་ཐོག་ཏུ་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG