ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་ཆིང་ཏའོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མི་མང་ས་ཡ་༩་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུ།


༄༅།། རྒྱ་ནག་གི་ཆིང་ཏའོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ས་གནས་ཁག་ཅིག་ལ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཁྱབ་སྟེ་མི་ཁག་ཅིག་ལ་ནད་དུག་འགོས་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན། ཆིང་ཏའོ་གྲོང་ཁྱེར་གཞུང་གིས་མི་འབོར་ས་ཡ་༩་ལ་ཉིན་ལྔའི་ནང་ཚུད་དུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་འགོས་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་ཚར་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱ་དགོས་ཞེས་བཀའ་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའིགནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG