ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༥

རྒྱ་ནག་གིས་ཆིང་ཏའོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མི་མང་ས་ཡ་༩་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་ཆིང་ཏའོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ས་གནས་ཁག་ཅིག་ལ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཁྱབ་སྟེ་མི་ཁག་ཅིག་ལ་ནད་དུག་འགོས་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན། ཆིང་ཏའོ་གྲོང་ཁྱེར་གཞུང་གིས་མི་འབོར་ས་ཡ་༩་ལ་ཉིན་ལྔའི་ནང་ཚུད་དུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་འགོས་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་ཚར་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱ་དགོས་ཞེས་བཀའ་བཏང་ཡོད་པའི་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG