ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༤

ཧྥི་ལི་ཕིན་དུ་བཅའ་སྡོད་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་པས་ཨ་རིར་སྐྱོན་བརྗོད།


༄༅།། ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཧྥི་ལི་ཕིན་དུ་བཅའ་སྡོད་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་པ་ཧོང་ཞིས་ལན་གྱིས་ཨ་རིས་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་བདག་དབང་གི་ཐོག་ཏུ་བཟུང་བའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་གིས་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཡུལ་གྲུ་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་དང་རྒྱ་ནག་བཅས་ཀྱིས་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་བདག་དབང་གི་འགལ་ཟླ་རྣམས་ནང་ཁུལ་དུ་གྲོས་མོལ་བྱས་ནས་སེལ་ཐབས་བྱ་དགོས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར། དཀོན་མཆོག་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG