ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

རྒྱ་ནག་གིས་ཁུང་ཙིའི་སློབ་གླིང་གི་མིང་སྒྱུར་བཅོས།


༄༅།། དེང་སྐབས་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་མི་རི་ཀ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཁུང་ཙིའི་སློབ་གླིང་ཁག་ནི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ལྟ་བ་དང་ལངས་ཕྱོགས་རྣམས་ཕྱི་ལ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་མཁན་ཡིན་པའི་དོགས་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། དེར་བརྟེན་ཨ་རི་དང་ཡུལ་རོབ་སོགས་ཀྱིས་རང་གི་སློབ་ཆེན་ཁག་ལ་བཙུགས་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ཁུང་ཙིའི་སློབ་གླིང་རྣམས་སྒོ་རྒྱག་གི་ཡོད་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁུང་ཙིའི་སློང་གླིང་དེ་ཚོར་སྐད་ཡིག་ཕྱི་སྤེལ་མཉམ་འབྲེལ་ལྟེ་གནས་ཞེས་མིང་སྒྱུར་གྱི་ཡོད་ཀྱང་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་རྒྱ་ནག་ལ་བློ་དོགས་ཡོད་པ་རྣམས་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་མིན་བཤད་དཀའ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་ག་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཅིན་ཌས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོས་ཕབ་སྒྱུར་གྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG