ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༧/༡༦

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཨ་རིར་ལན་སློག་ཉེས་ཆད་གསལ་བསྒྲགས།


༄༅།། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་མོར་ཧོང་ཀོང་ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་མཁན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཁག་ཅིག་བཅས་མི་ལ་༡༡་ལ་ཉེས་ཆད་འགེལ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་ཅིང་། འདི་ནི་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ཧོང་ཀོང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཁེ་རི་ལམ་གཙོས་ཧོང་ཀོང་གི་འགོ་ཁྲིད་༡༡་ལ་དཔལ་འབྱོར་དང་ཚོང་ལས་བཀག་སྡོམ། ཁོ་ཚོ་ཨ་རིར་ཡོང་མི་ཆོག་པའི་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉེས་ཆད་བཅད་པར་ལན་པ་སློག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG