ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༨

ལིའུ་ཞའོ་པའོ་ཡི་བཟའ་ཟླའི་སྤུན་མཆེད་བཙོན་ཁང་དུ་བཅུག་པ།


དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་དུ་ཡོད་པ་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་ལིའུ་ཞའོ་པའོ་ཡི་བཟའ་ཟླའི་སྤུན་མཆེད་ལིའུ་ཧུ་ཝེ་ཡིས་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་འགལ་བྱས་ཡོད་ཚུལ་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་གིས་ཉེས་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ཁོང་ལ་ལོ་བཅུ་གཅིག་གི་རིང་བཙོན་འཇུག་བྱ་རྒྱུའི་ཉེས་ཆད་བཏང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG