ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༣/༠༥

ཞི་ཅིན་ཕིང་དང་པུ་ཊིན་དབར་ལོ་མཇུག་གོང་བགྲོ་མོལ་བྱ་འཆར་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ཨུ་རུ་སུ་གཞུང་གི་མགྲིན་ཚབ་པས་སྲིད་འཛིན་པུ་ཊིན་དང་ཞི་ཅིན་ཕིང་དབར་ལོ་མཇུག་གོང་དུ་ཕན་ཚུན་ཁ་པར་ཐོག་གི་གྲོས་མོལ་བྱ་འཆར་ཡོད་ལུགས་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་འདུག་ཀྱང་། དུས་ཚོད་དང་ནང་དོན་སོགས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་མེད་པའི་སྐོར་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG