ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

ཐེ་ཝན་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་ཁའི་འོག་ཏུ་གདམ་ཀ་ཅི་ཞིག་ཡོད།


༄༅།། རྒྱ་ནག་གི་དམག་དོན་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་ཐེ་ཝན་ལ་ཉེན་ཁ་འཕྲད་རྒྱུ་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ཐེ་ཝན་ལ་ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཀྱང་ཆུང་དུ་སོང་སྟེ་མཚོ་གླིང་དེའི་བདེ་འཇགས་ལ་ཉེན་ཁ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཐེ་ཝན་མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བ་ལའང་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པས་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་ཁའི་འོག་ཏུ་མཚོ་འགག་ཕྱོགས་གཉིས་གཅིག་འགྱུར་གྱི་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་མཁན་ཧ་ལམ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། ཐེ་ཝན་མི་དམངས་ཀྱིས་དམངས་གཙོའི་ལམ་ནས་རང་གི་བདེ་འཇགས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་ཏེ་གདམ་ཀ་མ་ནོར་བ་ཞིག་བྱ་གལ་ཆེ་ཞེས་གསལ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG