ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༣/༠༥

ཞིས་ཅིན་ཕིང་བོད་དུ་སླེབས་པར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གཟིགས་ཚུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་དུ་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་བཤད་ལགས་ལ་ཞི་ཅིན་ཕིང་བོད་དུ་སླེབས་པར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་གཟིགས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་པའི་ཐད་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG