ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་བོད་ལ་ལྟ་གྲུབ་ལས་བརྒལ་བའི་དབང་སྒྱུར།


༄༅།། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་ལོ་༡༠༠་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཐོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་སོགས་དྲིལ་བསྒྲགས་སློབ་གསོ་ཤུགས་ཆེན་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་མཁས་པ་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་བོད་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ནི་དམར་ཤོག་གི་ལྟ་གྲུབ་ལྟར་དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་ཞིག་མིན་པར་མི་རིགས་རིང་ལུགས་དང་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་བློ་བཅངས་ནས་དབང་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་ སྐོར། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG