ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

འབྲུག་ཡུལ་གྱིས་རྒྱ་གར་ལ་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། །འབྲུག་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་གྱིས་ཡུལ་གཉིས་དབར་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་གྱི་འབྲེལ་ལམ་གསར་འཛུགས་བྱ་རྒྱུར་གྲོས་མོལ་གནང་གི་ཡོད་པ་དེས་ཡུལ་གཉིས་དབར་ཚོང་འབྲེལ་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ཇེ་བཟང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་མ་ཟད། བལ་ཡུལ་དང་བངྒ་ལ་དེཤ་སོགས་ལ་ཡང་ཁེ་ཕན་ཡོང་ངེས་པའི་སྐོར་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་རེད།

XS
SM
MD
LG