ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༡༠

ཨོ་སི་ཀྲེ་ལི་ཡའི་ཞིང་ས་ཞིག་མཉམ་འདུས་ལས་ཁང་ཞིག་ལ་བཙོང་ཡོད་པ།


རྒྱ་ནག་གི་གཙོ་བྱས་ཏེ་མཉམ་འདུས་ལས་ཁང་ཞིག་ལ་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་སྤྲིན་བལ་དང་ཟ་འབྲུ་འདེབས་ལས་བྱ་ཡུལ་ Cubbie Station ཟེར་བའི་ཞིང་ས་བཙོང་ཡོད་པར་བརྟེན། ས་གནས་མི་མང་གིས་བློ་ཕམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཕིལ་མར་སེལ་ གྱིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་འདི་ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG