ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༡

ཇཱར་མན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་བཞུགས་སྒར་དུ་ཕེབས་ཡོད་པ།


ཇཱར་མན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསུམ་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་བཞུགས་སྒར་དུ་ཆེད་ཕེབས་གནང་སྟེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ། དེ་བཞིན་སློབ་གྲྭ་དང་རིག་གཞུང་གི་ལྟེ་གནས་ཁང་བཅས་པར་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་བཞུགས་སྒར་གྱི་གསར་འགོད་པ་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་པའི་གནས་ཚུལ་འདི་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG