ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༣/༠༥

ལྷ་སར་ཧྭ་ཝེའི་བརྡ་འཕྲིན་ཐོན་རིམ་༥་པའི་རྟེན་གཞི་འཛུགས་རྒྱུ།


༄༅།། རྒྱ་ནག་ཧྭ་ཝེ་བཟོ་ཚོང་ལས་ཁང་གིས་བརྡ་འཕྲིན་ཐོན་རིམ་༥་པའི་རྟེན་གཞི་ཁག་༣་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་འཛུགས་འཆར་ཡོད་པ་དང་། མ་འོངས་པར་བརྡ་འཕྲིན་ཐོན་རིམ་༥་པ་བོད་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་ཁག་གི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚེས་ཡུལ་གྲུ་རྒྱ་གར་བཅས་སུའང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་སྲིད་པའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ཧྭ་ཝེ་བརྡ་འཕྲིན་ལས་ཁང་གི་ཐོན་རིམ་གསར་པའི་ནུས་ཤུགས་དང་བྱེད་ལས་ཁག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གི་བདེ་འཇགས་ལ་ཉེན་ཀ་འབྱུང་སྲིད་པའི་བློ་འཚབ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་ཚེ་བརྟན་དབང་ཕྱུག་ལགས་སུ་བཅའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG