ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༨

ལྷ་སར་ཧྭ་ཝེའི་བརྡ་འཕྲིན་ཐོན་རིམ་༥་པའི་རྟེན་གཞི་འཛུགས་རྒྱུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་ཧྭ་ཝེ་བཟོ་ཚོང་ལས་ཁང་གིས་བརྡ་འཕྲིན་ཐོན་རིམ་༥་པའི་རྟེན་གཞི་ཁག་༣་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་འཛུགས་འཆར་ཡོད་པ་དང་། མ་འོངས་པར་བརྡ་འཕྲིན་ཐོན་རིམ་༥་པ་བོད་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་ཁག་གི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚེས་ཡུལ་གྲུ་རྒྱ་གར་བཅས་སུའང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་སྲིད་པའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ཧྭ་ཝེ་བརྡ་འཕྲིན་ལས་ཁང་གི་ཐོན་རིམ་གསར་པའི་ནུས་ཤུགས་དང་བྱེད་ལས་ཁག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གི་བདེ་འཇགས་ལ་ཉེན་ཀ་འབྱུང་སྲིད་པའི་བློ་འཚབ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG