ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༦

ཨ་རིའི་གཞུང་དམངས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་བའི་མཛད་སྒོ།


༄༅།། འདི་ཟླའི་ཕྱི་ཚེས་༡༢་གྱི་ཉིན་དགོང་མོར་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ཨ་རིའི་བོད་པ་ཚོས་བོད་པ་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱིས་ཚབ་ཞུས་ནས་ཨ་རིའི་གཞུང་དམངས་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བའི་མཛད་སྒོ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད་ཅིང་། ད་ཐེངས་ཀྱི་མཛད་སྒོའི་ཐོག་ཏུ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ནན་སི་ཕེ་ལི་སི་གཙོས་ཨ་རིའི་གནད་ཡོད་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བཅུ་གྲངས་ཤིག་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་པ། བོད་པའི་སྐུ་ཚབ་བཅས་པ་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་ཨ་རིའི་གཞུང་དམངས་གཉིས་ཀས་སྔར་བཞིན་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་ཡོད་པ་གསལ་སྟོན་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐོར། པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་མཛད་སྒོ་དེར་ཆེད་བཅར་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG