ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༢/༡༠/༠༡

གོང་དཀར་གནམ་ཐང་དམག་གི་གནམ་ཐང་ལ་སྒྱུར་བཞིན་པ།


༄༅།། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ཉེ་འཁྲིས་ཀྱི་གོང་དཀར་གནམ་ཐང་དམག་གི་གནམ་ཐང་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་གཞན་གྱི་འབར་མདེལ་འགོག་པའི་དམག་ས་ཞིག་ཏུ་སྒྱུར་ཡོད་ཅིང་། ད་དུང་གནམ་ཐང་དེར་འཛིང་རགས་ཁག་ཀྱང་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་གྱིས་བློ་ཚབས་ཆེན་པོ་བྱ་དགོས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG