ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༤

རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དོན་གཉར་པ་ཞིག་གི་ཁ་འགོག་ཐབས།


རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་སུ་རྒྱ་རིགས་དམངས་གཙོ་ལས་འགུལ་བ་དབྱང་ཅན་ལི་ལ་གཏམ་བཤད་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་དང་། ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་ངོ་ཚབ་བྱེད་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་ཅིག་ཞིག་ཡོད་དམ་ཞེས་དོགས་སློང་བྱས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཞིན་ཅང་དང་བོད་ལ་དྲག་གནོན་བྱེད་བཞིན་པ་གླེང་སློང་བྱས་པར་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་འབྲེལ་མི་སྣ་ཞིག་སྐད་ཆའི་བར་དུ་འཚང་ནས་དབྱང་ཅན་ལིའི་གཏམ་བཤད་ལ་ཚོད་འཛིན་དང་འགོག་རྐྱེན་རྒྱག་ཐབས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། བསོད་ནམས་དབྱངས་འཛོམས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG