ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༣

ལྡི་ལིར་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེས་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་བྱས་གནང་བ།


རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ནང་ཡོད་པའི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེའི་སློབ་ཕྲུག་སྟོད་ཁང་ནས་ང་བོད་ཡིན་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་ཞིག་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། ད་ལོའི་དུས་སྟོན་དེའི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ལའང་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་དུས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་པ་བཅའ་འདྲི་ཞུས་ནས་གནས་ཚུལ་བཏང་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG