ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༢/༡༢/༠༢

བཞུགས་སྒར་དུ་ལྷ་སའི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ལ་དྲན་གསོ་ཞུ་སྐབས་གསར་འགོད་པར་ལག་གཞུས་བཏང་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ལོ་ངོ་སུམ་བཅུའི་སྔོན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཐོན་པའི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་ལ་བོད་པའི་མི་རབས་གསར་པས་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་དེར་དྲན་གསོའི་ཆེད་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་པར་རིས་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཞིག་གནང་སྐབས་རྒྱ་མོ་ཞིག་གིས་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་པར་རིས་ལ་གནོད་འཚེ་བཏང་བ་མ་ཟད། ད་དུང་འདི་གའི་གསར་འགོད་པར་ལག་པས་གཞུས་པ་དང་པར་ཆས་བཅག་པ་སོགས་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་པས། འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་འདི་གཟིགས་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG