ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

ནེའུ་ཡོག་སྨན་ཁང་གི་བོད་པ་སྨན་ཞབས་པའི་གནས་སྟངས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གི་རྐྱེན་པས་ནེའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ Queens Elmhurst སྨན་ཁང་ནི་ད་ལྟའི་ཆར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཕོག་མཁན་ནད་པ་མང་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་ལ། ཉིན་རེ་བཞིན་ནད་པ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་མཁན་ཡང་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད་། པ་སངས་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་ Elmhurst སྨན་ཁང་ནང་སྨན་ཞབས་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་སྨན་ཁང་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཨ་རིའི་རླུང་ཕྲིན་ཁང་གི་ས་གནས་གསར་འགོད་པ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན།

XS
SM
MD
LG