ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༢/༠༩/༢༩

ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་གསེར་རྟའི་གནད་དོན་ཐད་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད།


ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་གཟའ་འཁོར་སྔོན་མ་རྒྱ་ནག་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཐད་གྲོས་མོལ་བྱེད་པའི་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་བསྟོར་བཤིག་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་ཐད་ཀར་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG