ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༢/༠༩/༢༩

ཨ་རིའི་ཁེལ་ལེ་ཧྥོ་ནི་ཡའི་མངའ་སྡེར་མ་ཧ་གུ་རུའི་འབུམ་ཚོགས་ཚོགས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་མངའ་སྡེ་ཁེལ་ལི་ཧྥོ་ནི་ཡར་ནང་ཡོད་པའི་གནས་ཆུང་ཆོས་ཚོགས་ཀྱིས་ས་གནས་ཀྱི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཁང་ལ་མ་ཧ་གུ་རུའི་འབུམ་ཚོགས་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་རིག་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།

XS
SM
MD
LG