ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༠༦/༠༦

དབྱིན་ཡུལ་ནང་གནད་འཁོད་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ལས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད།


རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕང་དབྱིན་ཡུལ་ལ་འཚམས་འདྲིར་སླེབས་པར་བརྟེན་དབྱིན་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཁག་མུ་མཐུད་དེ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་དེ་རིང་གི་ངོ་རྒོལ་ནང་ཞུགས་མཁན་ཨ་རྒྱ་བསོད་ནམས་ལགས་སུ་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་གིས་ལས་འགུལ་གྱི་སྐོར་གནས་འདྲི་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG