ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༥

བཞུགས་སྒར་དུ་གསུམ་ཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་༥༦་པ་སྲུང་བརྩི།


དེ་རིང་༢༠༡༥་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་༡༠་ཉིན་མོ་འདི་༡༩༥༩་ལོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འཛུལ་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱེན་ལངས་བྱས་ནས་ལོ་༥༦་འཁོར་པའི་དུས་དྲན་ཡིན་ཞིང་། གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་ཉིན་མོ་འདིར་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཡོད་པའི་བོད་པ་ཚོས་ཡིད་གདུང་དྲག་པོའི་སྒོ་ནས་དུས་དྲན་འདི་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། གཤམ་ལ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་མཛད་ སྒོ་དང་དེ་བཞིན་བོད་པ་རྒན་གྲས་ཁག་ཅིག་ལ་བཅའ་འདྲི་ཞུས་ཡོད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG