ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༧/༢༤

ཞི་ཅིན་ཕིང་རྒྱལ་ཁབ་༢༠ཡི་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཚོགས་འཆར་ཞུ་རྩིས་མེད་པ་འདི་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡག་པོ་མེད་པའི་རྟགས་མཚན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། རིང་མིན་རྒྱ་གར་ལ་ཚོགས་རྒྱུའི་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་༢༠ཡི་ཆེས་མཐོའི་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཞི་ཅིན་ཕིང་ཚོགས་ཞུགས་བྱ་འཆར་མེད་པ་འདི་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཡག་པོ་མེད་པའི་མཚོན་རྟགས་ཤིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG