ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

རྒྱ་ནག་གིས་ནད་དུག་གཙང་སེལ་གྱི་སྲིད་ཇུས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་ཐུབ་བམ།


དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་འགོག་སྲུང་ཐད་དམ་དྲག་སྔར་ལས་ཆེ་རུ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དེས་མི་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འཚོ་བར་དོ་ཕོག་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པས་ན། མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་ནད་དུག་གཙང་སེལ་གྱི་སྲིད་ཇུས་དེ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་ཐུབ་མིན་གྱི་དོགས་པ་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཚེ་རིང་དབང་མོས་ཕབ་སྒྱུར་གྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG