ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༦/༢༥

ཨ་རིས་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་གླིང་ཕྲན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་འབྲེལ་ལམ་དམ་ཟབ་གཏང་རྒྱུར་ཤུཊ་སྣོན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོས། ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་གླིང་ཕྲན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་ལྷན་དུ་འབྲེལ་ལམ་དམ་ཟབ་ཏུ་གཏང་རྒྱུར་ཤུགས་སྣོན་བྱས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་རྒྱུའི་ཐད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་ཕུན་ཚོགས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG