ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༥

ཉིན་ལྟར་ཐོན་བཞིན་པའི་བོད་དང་ཨ་རིའི་གསར་འགྱུར་ཁག་དང་། འཛམ་གླིང་གསར་འགྱུར་ཁག་རྒྱང་སྲིང་ཞུས་པ་ཕུད། དེ་མིན་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་ཁག་ཅིག་རྒྱང་སྲིང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

  • བོད་ཀྱི་དུས་ཚོད། 08:00 སྔ་དྲོ།
  • འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་དུས་ཚོད། 00:00
  • ལེ་ཚན་རིང་ཐུང་། ཆུ་ཚོད་གཅིག
XS
SM
MD
LG