ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་རྩོད་གཞིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་དཀའ་ངལ།


༄༅།། ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཚོང་ཟོག་ལ་སྒོ་ཁྲལ་སྤར་རེས་ཀྱི་རྩོད་གཞི་བྱུང་ནས་ལོ་གཉིས་ཕྱིན་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟ་ཧོང་ཀོང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཁྲིམས་གསར་པ་ཞིག་བཙན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་འགོ་ཚུགས། དེ་བཞིན་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་དྲག་གནོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ཉེ་ཆར་སོ་མྱུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ཏུ་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀྱིས་དོན་གཅོད་ཁང་སྒོ་རྒྱག་རེས་བྱས་པ། ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་བདག་དབང་གི་རྩོད་གཞི་སོགས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་ལའང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG