ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༧

འཕྲིན་གཏོང་་དྲ་ལམ་ནང་ལྐོག་འཛུལ།


དེང་སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་འཕྲིན་གཏོང་དྲ་རྒྱའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་ཏེ་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་གཙོས་པའི་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེ་ཁག་རྐུ་མ་རྒྱག་གི་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཐད་རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་མགྲིན་ཚབ་པས་ཨ་མི་རི་ཀ་གཙོས་པའི་རྒྱལ་སྤྱའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་འཕྲིན་ལས་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG