ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༢/༡༢/༠༨

ཞིན་ཅང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་ལས་ཁག


༄༅།། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་ལས་མཁས་པ་ཚོས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐད་གྲགས་ཅན་གྱི་བཟོ་ཚོང་ལས་ཁང་༡༥༠་ལྷག་ཞིན་ཅང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྡོག་རོལ་དང་ཡུ་གུར་བ་རྣམས་བཀག་ཉར་ཁང་དུ་ངལ་རྩོལ་བཙན་བཀོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་འབྲེལ་བ་ཡོད་སྲིད་པའི་རྟགས་མཚན་འདུག་ཅེས་ཉེན་བརྡ་བཏང་འདུག་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ཚེ་རིང་དབང་མོས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG