ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཧོང་ཀོང་གི་གནད་དོན་ལ་རྒྱལ་ཁབ་བཞིའི་མཉམ་འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་སྲིད་གཞུང་གིས་ཧོང་ཀོང་གི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྲིད་ཇུས་དང་རྒྱབ་འགལ་གྱིས་ཧོང་ཀོང་ལ་ཁྲིམས་མགོ་རང་བཙན་གྱི་དམིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པར་བརྩི་འཇོག་མ་བྱས་པར་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོའི་ལུགས་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཞེས་པ་ཞིག་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་ཧོང་ཀོང་ལ་ལག་བསྟར་བྱ་འཆར་ཡོད་ཅིང་། དེར་བརྟེན་ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཌ། དབྱིན་ཡུལ་དང་ཨོ་གླིང་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་བཞི་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཁ་སང་སྤྱི་ཟླ་༥་པའི་ཚེས་༢༨་ཐུན་མོང་གི་གསལ་བསྒྲགས་ཞིག་སྤེལ་

XS
SM
MD
LG