ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༨

ཞིན་ཅང་ལ་བཀག་ཉང་ཁང་༥༠༠་ཙམ་ཡོད་སྐད།


རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཞིན་ཅང་ངམ། ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ལ་བཀག་ཉར་ཁང་༥༠༠་ཡས་མས་ཤིག་བཙུགས་འདུག་ཅེས་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་ཅིང་། འདས་པའི་ལོ་གཅིག་ཙམ་ལ་ཚོགས་པ་དེས་ཞིན་ཅང་ས་ཁུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། རིག་འཛིན་གྱིས་གནས་ཚུལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG