ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུའི་ཁྲིམས་གཏུག


༄༅།། ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་འོས་འདེམས་སྐབས་སུ་སྲིད་འཛིན་གྱི་འོས་མི་སུ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་མེད་ཐག་ཆོད་མེད་ཅིང་། སྲིད་འཛིན་ཊམ་གྱི་འོས་བསྡུའི་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་མངའ་སྡེ་གསུམ་གྱི་འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་ཐད་དུ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱ་དགོས་ཞེས་ཁྲིམས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུག་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG