ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

ཧྥིན་ལན་བྱང་ཆིངས་སུ་ཞུགས་རྒྱུར་ཏུར་ཁེའི་སྲིད་འཛིན་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྤྱི་ཚེས་༡༧་ཉིན། ཏུར་ཁེའི་སྲིད་འཛིན་ཨིར་ཏོ་ཀན་གྱིས། ཧྥིན་ལན་རྒྱལ་ཁབ་བྱང་ཆིངས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཞུགས་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་མོད། ཡིན་ནའང་སི་ཝེས་ཌིན་བྱང་ཆིངས་སུ་ཞུགས་འོས་མིན་སྐོར་ལ་ཅི་ཡང་གླེང་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་བཅས་ཚེ་རིང་དབང་མོས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG