ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

ཉི་ཧོང་གི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་དགོས་པའི་གནོན་ཤུགས།


༄༅།། ཉི་ཧོང་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབྱར་དུས་ཀྱི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་འཚོགས་རྒྱུ་དེར་ཉི་མ་༥༠་ཙམ་ལས་མེད་པའི་མཚམས་སུ་རྒྱལ་ནང་དུ་མི་དམངས་ཀྱིས་རྩེད་འགྲན་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་དགོས་ཞེས་སྲིད་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་བཞིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། རྩེད་འགྲན་གྱི་དུས་སུ་དང་བླངས་བྱེད་མཁན་གྲས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་ཁྲི་ཚོ་གཅིག་ལྷག་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG