ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༣/༠༥

ཉི་ཧོང་གི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་དགོས་པའི་གནོན་ཤུགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཉི་ཧོང་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབྱར་དུས་ཀྱི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་འཚོགས་རྒྱུ་དེར་ཉི་མ་༥༠་ཙམ་ལས་མེད་པའི་མཚམས་སུ་རྒྱལ་ནང་དུ་མི་དམངས་ཀྱིས་རྩེད་འགྲན་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་དགོས་ཞེས་སྲིད་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་བཞིན་ཡོད་པར་མ་ཟད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG