ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༩

ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་གནས་སྡོད་བོད་མི་ཚོས་འོས་བསྡུའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ།


ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་གནས་སྡོད་བོད་མི་ཚོས་ཁ་ས་གཟའ་མིག་དམར་གྱི་ཉིན་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་དང་། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་འོས་འདེམས་བྱ་རྒྱུར་འོས་བསྡུ་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ ཨ་མི་རི་ཀའི་མངའ་སྡེ་པེན་སིལ་ཝེ་ནི་ཡ་དང་ཀན་ནེ་ཀྲི་ཀ་དྲ་ནང་གནས་བཞུགས་བོད་མི་ཁག་ཅིག་ལ་གནས་འདྲི་ཞུས་ཏེ་ཕྱོཌ་བསྒྲིཌ་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG