ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་ཐུབ་མེད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོཌ་་སུ་བཀའ་ཤག་གིས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་འོས་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཡིག་དང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་དམ་འབུལ་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་གཉིས་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་ཐུབ་མེད་པའི་སྐོར་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG