ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༢/༡༠/༠༢

ཐུབ་བསྟན་སྐལ་བཟང་དམ་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་བོད་དོན་ཕྱག་ལས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། ཉེ་དུས་ནེའུ་ཛི་ལན་ཌིའི་ནང་འདས་གྲོངས་ཕྱིན་པ་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བ་ཐུབ་བསྟན་སྐལ་བཟང་ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ཡུལ་དེར་གནང་བའི་བོད་དོན་ཕྱག་ལས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པ་ཡིན། ང་ཚོས་ཨོ་ཀི་ལན་ཌི་བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དབང་འདུས་ཚེ་རིང་ལགས་གདན་འདྲེན་བྱས་ནས་དམ་པ་ཁོང་གི་མཛད་རྗེས་ཕྱིར་དྲན་བྱས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG