ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

སྐུ་བཅར་སྨན་པ་ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན་ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ད་རེས་ཀྱི་ཁ་བའི་མི་སྣའི་ལེ་ཚན་ནང་འགྲོ་ཕན་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་པ་དང་སྐུ་བཅར་སྨན་པ་ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན་ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཁོང་རང་ཉིད་དང་ལྷན་དུ་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན།།

XS
SM
MD
LG