ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༩

ཁམས་འབའ་ཐང་ཁུལ་གྱི་བོད་མིའི་ས་ཞིང་བཙན་འཁྲོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།


བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁམས་འབའ་ཐང་ཁུལ་ལ་རྒྱ་མི་ཁྲི་མང་པོ་གནས་སྤོ་བྱེད་རྒྱུར་ ས་གནས་མི་མང་ཚོའི་ས་ཞིང་མང་པོ་ཞིག་བཙན་འཁྲོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་ རིག་འཛིན་གྱིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་ཞིག་ལ་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG