ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༨

༢༠༡༣ ལོའི་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གིས་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ།


བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་རྟེན་གཞི་བྱེད་པའི་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་སྤྱི་ལོ་ཉིས་སྟོང་བཅུ་གསུམ་ལོའི་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པ་དེའི་ནང་ བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་དང་ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་བཤེད་ཀྱིས་གནས་སྤོ་བྱེད་དུ་བཅུག་པའི་བོད་ཀྱི་འབྲོག་པ་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་ དེ་བཞིན་ བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཁག་ཅིག་ལ་གནད་དོན་མང་པོའི་ཐད་གནས་འདྲི་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་བཅས་འཁོད་ཡོད་པའི་སྐོར་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG