ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

༢༠༡༣ ལོའི་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གིས་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེ་རིང་གི་ཕ་ཡུལ་གླེང་སྟེགས་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣་ལོའི་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཀྱིས་སྐོར་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་བཏོན་པའི་ཐད་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ་ལགས་སུ་གནས་འདྲི་ཞུས་ནས་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན།

XS
SM
MD
LG