ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༥

ཐེ་ཝན་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་གཅིག་གྱུར་བྱ་རྒྱུ་དེར་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ།


༄༅།། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོའི་ཕྱི་ལོ་གསར་པའི་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་མཚོ་འགག་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་བྱ་དགོས་ཞེས་གྲོས་མགོ་བཏོན་པར་ཐེ་ཝན་གྱིས་ངོས་ལེན་བྱ་རྒྱུ་མིན། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་ཕྱོགས་གཅིག་རྐྱང་པས་གྲོས་མགོ་བཏོན་པར་དེ་བས་ཀྱང་ངོས་ལེན་མེད། གལ་སྲིད་མཚོ་འགག་ཕྱོགས་གཉིས་གཅིག་གྱུར་བྱ་དགོས་ན་ཐེ་ཝན་གྱི་རྒྱལ་སྲིད་བདག་དབང་རྩ་མེད་བཟོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ལན་འདེབས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG