ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༣/༠༢/༠༤

གངས་ཤུད་ཀྱི་རྣམ་པར་བོད་དོན་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་ཆར་བོད་མི་སྤྱི་སྒེར་གཉིས་ཀྱིས་འཚོག་ལ་ཉེ་བའི་རྒྱ་ནག་ནང་གི་དགུན་ཁའི་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ལ་ངོ་རྒོལ་མཚོན་ཆེད་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་སྤེལ་བཞིན་པའི་ཁྲོད། སུད་སི་ནང་གནས་བཞུགས་མཁན་ད་ལྟ་དགུང་ལོ་༥༩ ཡིན་པའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་པ་བློ་བརྟན་རྣམ་གླིང་ལགས་ཀྱིས། སུད་སིའི་རྒྱལ་ས་བྷེན་དུ་ཉིན་༨ རིང་གི་ལས་འགུལ་ཞིག་དབུ་འཛུགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG