ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

ཉིན་གཉིས་རིང་གི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གི་ཚོགས་འདུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩ དང་༢༠ ཉིན་གཉིས་རིང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་དབུ་བཞུགས་ཐོག ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཅུ་གཉིས་དང། ཧྥ་རན་སིའི་འབྲེལ་མཐུད་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐོག་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལས་དོན་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་དྲ་ལམ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་སྐོང་འཚོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG